Kaštieľ Fričovce

História kaštieľa

Umelecko – historický význam kaštieľa Fričovce spočíva v jeho zachovalej sgrafitovej výzdobeVo Fričovciach každého upúta renesančný kaštieľ, ktorý je prejavom vyvrcholenia obdobia výstavby kaštieľov na Slovensku. Bol postavený rodinou Berthóty v rokoch 1623 – 1630.
Kaštieľ Fričovce je jedinečný svojou sgrafitovou figurálnou výzdobou, ktorú v roku 1630 dokončil Martin Waxman, maliar a grafitár 17. stor. v Uhorsku. Autor  vyhotovil svoje dielo použitím techniky dvojfarebného sgrafita, a to použitím slonovej kosti a sivočierného uhlíka. Ak sa budete pozerať na sgrafitovú výzdobu kaštieľa, zbadáte, že umelec znázornil hlavy v porovnaní s telom postáv väčšie, aby uplatnil zásadu vertikálneho perspektívneho pohľadu diváka zdola nahor.

Pôvodne asi 150 historických a mytologických postáv zdobí polia horizontálnej štítkovej atiky kaštieľa. Výber postáv je pestrý z najrozličnejších oblastí: antickí bohovia spolu so symbolickými postavami ľudských cností, ďalej defilujú postavy antiky, uhorskej a poľskej histórie a medzi kráľov a sultánov sa dostali aj vojvodca Ján Žižka a sultán Amurat. Galériu vládnucich cisárov slávnej ríše Rímskej a významných osobností Uhorska vyobrazil autor na čelnej fasáde kaštieľa. Na prednej fasáde kaštieľa vo Fričovciach sa zachoval sgrafitový erb rodiny Ghillanyi a  heraldický štít s orlicou a kráľovskou korunou v spodnej časti.

Od roku 1998 sa vlastníkom kaštieľa stala rodina Tomkova, ktorá oživila túto pamiatku z takmer viac ako 40 ročného spánku. Totálne schátralá kultúrna pamiatka si vyžiadala generálnu opravu cez statické zabezpečenia, obnovu exteriéru a interiéru samotného kaštieľa, hospodárskych budov a parku.